slider_0109012015155611081301201513420728.png slider_0112122014153340771301201513420882.png slider_141001201510590861301201513420781.png slider_161212201415334721301201513420831.png

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH NƯỚC 2018

Tuyển sinh 2 chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước và Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước
Chi tiết →

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 2017

Thông tin tuyển sinh- Ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước- Mã ngành: D.580212-Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, A02- Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 sinh viên
Chi tiết →

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

Khoa Tài nguyên nước đào tạo các ngành và chuyên ngành về Kỹ thuật và Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước ở trình độ đại học và sau đại học. Sinh viên học ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước được trang bị những kiến thức về quy hoạch, quản lý khai thác và bả ...
Chi tiết →

Đề án mở ngành Kỹ thuật Tài Nguyên Nước

Giai đoạn từ 2011 – 2020, nhu cầu nguồn nhân lực cho tài nguyên và môi trường là rất lớn, khoảng gần 8 vạn người. 
Chi tiết →